Historie Indoor de Bergen

Het idee tot oprichting van Indoor de Bergen werd op zondagavond 13 december 1987 in de kantine van het oude NKB centrum geboren. Het initiatief kwam van een aantal op dat moment nog actieve springruiters. Nadat deze ruiters en amazones op die dag deelgenomen hadden aan een springwedstrijd met 58 deelnemers. Aangezien ze hier al vanaf ‘s ochtends 10 uur in Wanroij mee in de weer geweest waren was plots het idee daar: DIT KAN BETER!

En het kon beter:

Binnen enkele weken daarna kwamen Marius Bens, Toon van Katwijk, Ingrid Baltussen, Ellis Henckens, Frank van Gaal, Wim Verhagen en Theo Wagemans bijeen. En indoor de Bergen was een feit.

Met de nodige bravoure werd een ambitieus concept bedacht waarbij nieuwe wegen bewandeld werden. De kritische houding van de “oude garde” en de opmerkingen als: ‘Dat lukt die “snotneuzen” toch niet’ was voor de initiatiefnemers een extra stimulans.

Een honderdtal vrijwilligers werden opgetrommeld om de NKB accommodatie om te toveren tot een ‘mini Indoor Brabant’. Podiums werden gebouwd, tenten en vipruimtes werden ingericht. Volgspots, Indoor tunes en een echte ‘Indoor de Bergen boog’ zorgden ervoor dat er direct een unieke sfeer ontstond.

Juryleden, parcoursbouwers, omroepers en ringmeesters werden op basis van deskundigheid uit heinde en verre gecharterd om kwaliteit te garanderen. Zo werden Cor Reinders (parcoursbouwer) en Frans Vermeer (Ringmeester “niet aanwezig, streep erdoor”) de boegbeelden van de Indoor.

De Sint en zijn Pieten spoedde zicht direct vanuit Rotterdam naar Wanroij om daar zijn kinderen te vertroetelen. Te paard over de hindernissen, over de balustrades, in de spanten. Niks wat de Pieten te gek.

Het wedstrijd concept

De filosofie van de organisatie is altijd geweest om sport te bieden op een hoog niveau, waarbij vooral ook de basis niet uit het oog verloren wordt. Anders gezegd: een wedstrijd van de ruiters, voor de ruiters. Al snel, in 1989, werd het idee geboren om een “Masters” te organiseren. Hiermee werd Indoor de Bergen de eerste organisatie in Nederland die een Master organiseerde. Tot aan de dag van vandaag is de Master Indoor de Bergen een begrip.

Door de jaren heen heeft de wedstrijd zich ontwikkeld van een twee tot vierdaags evenement en zijn de rubrieken als ZZ, 1m40 en 1m50 aan het programma toegevoegd. Er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën geweest, zoals het Wereld Record Indoor verspringen (6,70m op naam van Wim Diks) Het echtpaar springen, mister en misses Indoor de Bergen, ouder-kind springen, de sponsor-team rubriek, behendigheidsteam wedstrijden etc. etc.
Op dit moment bereid de organisatie zich voor op het 25 jarig jubileum van Indoor de Bergen in 2012. Ideeen hiervoor zijn van harte welkom.

Door de jaren heen hebben er verschillende bestuurswisselingen plaats gevonden. Maar Marius Bens, Wim Verhagen, Theo Wagenmans en Ingrid van Schipstal Baltussen (met een sabattical) zijn als initiatiefnemers nog altijd actief in het bestuur. Aangevuld met de huidige bestuursleden Wim Verheijden en Kyra Swelheim. Het wedstrijd secretariaat staat onder de deskundige leiding van Yvonne van Bergen.
Vermeldenswaardig is dat veel oud bestuursleden nog nauw betrokken zijn bij de Indoor als: hoofdsponsor, sponsor, jury, medewerker en vooral ook als trouw supporter.

Het succes, de uitstraling en de sfeer is mede te danken aan de grote aantallen trouwe vrijwilligers die zich jaarlijks op een prettige wijze inzetten om de Indoor te laten slagen. Dit gecombineerd met de zeer trouwe schare aan hoofdsponsoren, sponsors, vrienden, publiek en deelnemers, zonder wie dit evenement niet mogelijk is.